Temaklasser & cirklar

Under våren 2021 kommer vi regelbundet att erbjuda temaklasser, cirklar & meditationer. Vi uppdaterar denna sida allt eftersom. 
Temaklasser & cirklar framöver: