Rekimaster

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki 3 - Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.

Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.

Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte "klar" - tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet. 
 

Kursen innehåller:

- Avancerade Reiki Tekniker - ART: olika metoder för avancerade former av healing, aurarening, ta bort blockeringar av negativ energi, kristallgitter mm. 

- Symbolerna som hör till mästargraden

- Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar

- Boosters för att rena och höja din egen och andras energi

- Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra.

Förkunskaper: Reiki 1 & 2

Kursdatum 2020:
28-29 november
https://calendly.com/reikiakademin/reiki-master-helgkurs

Jag ger även  kursen online via Zoom, 4 kvällslektioner under en månad, med eget arbete mellan lektionerna. Start 24/11
https://calendly.com/reikiakademin/reiki-master-online


2021
28-29 februari 2021
5-6 juni 2021
Anmälan: https://calendly.com/reikiakademin/reiki-master-helgkurs-2021

Distanskurs
Du arbetar i din egen takt med material och övningar som du får, och handledning via mail. Alla 3 stegen finns som distanskurs. Tillgång till slutet forum på Facebook där du träffar andra som går eller har gått Reikikurs. Månadsmöten via Zoom.
Pris: 1 790 kr
Info och anmälan: reikiakademin.se

Onlineklass där man varvar undervisning via Zoom med egna övningar. Kursen pågår i 2 månader.
Start 24/11 kl 18-20
https://calendly.com/reikiakademin/reiki-master-online

Pris: 2 900 kr inkl. kompendium och fika
Info och anmälan: reikiakademin.se

Kursledare: Åsa Elvegård, Reiki Master. Läs mer om Åsa på hennes hemsida: reikiakademin.se

Anmälan: till Åsa.

Frågor: Kontakta Åsa via asa@elvegard.se