Konsultation

Har du gång på gång försökt få till en förändring i ditt liv men inte lyckats? Har du återkommande besvär som oro, smärta eller stressymtom? Står du still och vill komma vidare?  Har du försökt gå ner i vikt bara för att åter gå upp lika mycket igen?

Kroppen och själen måste få lika mycket näring och kraft för ett liv i balans. Dessa är inte isolerade från varandra, och är en del av din vardag och påverkas av många faktorer. Därför behöver du skapa förutsättningar till förändring inifrån och ut och utifrån ditt liv ta hänsyn till hela dig!

I en konsultation i form av ett samtal eller träningslektion/yoga möts varje människa som en unik och hel varelse. Detta är en förutsättning för att skapa ett tillåtande och kärleksfullt förhållningssätt till dig själv i det arbete du gör för att förändra något. Bara när

du är tillåtande och kärleksfull kan en förän-dring bli varaktig, oavsett om du vill förändra något, hitta balans, gå ner i vikt, öka välmå-ende, få en starkare kropp eller nå andra mål som är viktiga för dig.

Vi erbjuder konsultationer ämnade för dig som behöver yoga som terapi, förändra kosten, personlig träning för dig som behöver komma igång med nya rutiner och vanor, yoga för att skapa ett egendesignat yogaprogram anpassat efter hela dig som individ.

Med värme,
Jonna, Bea & Anna