Utvecklande samtal

Utvecklande samtal som öppnar upp din inre kreativitet i att skapa plats för dig i ditt liv. Du får tillfälle att reflektera över dina behov och värderingar, vilket ger dig en högre frihetsgrad i att faktiskt förverkliga dina drömmar. Samtalen ger dig modet att våga utmana dig själv i att finna inre lösningar och aktivt gå mot att uppfylla dina mål. Coaching har förmågan att öppna upp ditt inre och få dig att bli medveten om din egna själskraft i att skapa livsharmoni. All förändring innebär alltid en känsla av osäkerhet och att känna sig otrygg när själen längtar efter sitt sanna uttryck är en utmaning. För att du ska kunna skapa plats för dig i ditt liv kan du behöva se dina rädslor och hinder för att göra dem till styrkor. Genom att förstå dina egna drivkrafter utvecklas du som människa och på så sätt skapar du värde i ditt liv.

Utvecklande samtal ger dig...

  • Insikter i att sträva framåt med mod och energi
  • Möjlighet att arbeta med kreativa verktyg för att nå djupare kunskap
  • En djupare kontakt med dig själv och en tydligare bild av vad du verkligen vill
  • Självkänsla i att vara den som skapar plats för dig i ditt liv
  • En handlingsplan av det du vill uppnå och hur du ska nå dit

För vem: Inga förkunskaper krävs mer än ett öppet sinne, en önskan till förändring och ha roligt på vägen. 

Tider: Torsdagar

Pris: 875kr/75 min

Bokning: Via YourDharma 

Frågor: kontakta Carola Lööf coach@yourdharmastudio.se