Yoga & Pilates

        Bokning

Klicka här:

Hos oss på Yogini har vi olika typer av yoga; YangYoga, YinYoga, MediYoga, HathaFlow och Pilates​. Med dessa yogaformer som grund erbjuder vi även olika yogakurser samt Personlig Yogaträning

YangYoga, YinYoga, MediYoga, Pilates och HathaFlow erbjuder vi i form av drop-in klasser. Det medför en stor flexibilitet för dig som kund, då du kan välja vilken eller vilka klasser du vill gå på från vecka till vecka. Du kan välja mellan att betala per gång, köpa ett klippkort eller ett terminskort beroende på hur ofta du vill gå.

Våra yogakurser har olika tema och där anmäler du dig till en kurs på 6-12 gånger. Ofta brukar vi ha ett prova på tillfälle i nära anslutning till en kursstart så du kan komma och prova en gång innan du bestämmer dig
för en hel kurs.

Om du inte vill träna yoga i grupp eller vill ha särskild vägledning med ett speciellt problem-område, till exempel ryggbesvär, så erbjuder vi även  Personlig Yogaträning där du tränar enskilt tillsammans med någon av våra instruktörer.

Vad är Yoga?

Yoga betyder förening av kropp, sinne och själ. Yogans helhetssyn på människan bygger bl.a. på en samling kroppsliga rörelser, andningsövningar  och andliga tekniker (meditation). Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur. Yoga är därför så mycket mer än bara rörelser och tekniker, vilket gör den till ett kraftfullt redskap i livet.

Det finns flera hundra olika former av yoga att pröva på och utöva. Vi vet att människor praktiserade någon form av yoga redan för
5-6000 år sedan i Indien och idag växer den snabbt över hela världen.

Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkropps-ligar andningen människans livskraft, eller Prana. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och sinne.